Tapu ve Trafik Tescil

Tapu ve Trafik Tescil İşlemleri

Şimdi Başvur
 

Herhangi bir şeyi resmi olarak kaydetme ve kütüğe geçirme işlemine tescil denir. Tescil kavramı birçok farklı alanda kullanılır olsa da bu kavram en çok marka tescili, gayrimenkul tapu tescili ve trafik tescili olarak karşımıza çıkar.

Satın alma öncesi mevzuat değerlendirmesi ve maliyet çalışmaları yapılması
Mevzuatlara hakim sorumluluk sahibi, eğitimli ve tecrübeli kadromuz ile güncel ve doğru çözümler sunar, gerekli tüm çalışmaları yaparız.

Her türlü Kara Ulaşım Aracı Ruhsat Plaka İşlemleri
Belli başlı prosedür ve düzenlemeye dayanarak, gerekli teknik bilgimiz ile Noterlikler, Vergi Daireleri, Afad, Ogs ve Kgs Gişeleri, Ptt Şube Müdürlükleri, Tuvtürk Muayene İstasyonları vb resmi ve yarı resmi kurumlarda temsil ettiğimiz gerçek ve tüzel kişilerin haklarını korur ve müşterilerimizi en iyi şekilde temsil ederiz.

• Her türlü Kara Ulaşım Aracı Ruhsat Plaka İşlemleri
• İş Makinası Ve Ziraat Makinaları Tescil İşlemleri
• İş Makinası ve Ziraat Makinası
• Yeni Kayıt İşlemleri
• Devir İşlemleri
• Ruhsat ve Plaka Zayii - Tebdil İşlemleri
• İlişik Kesme İşlemleri
• Çalıntı - Buluntu İşlemleri
• Hurda işlemleri
• Ünvan Değişimi İşlemleri
• Rehin Koyma - Kaldırma İşlemleri
• Resen Tescil
• Kira Şerhi İşlemleri (Leasing Firmaları)

Demiryolu, Deniz ve Hava Ulaşım Araçları Tescil İşlemleri
İş Ortaklarımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarından hareket ederek; öğrenme, yenilenme, gelişme ve geliştirme arzumuzla

• Tren Seti
• Çeken ve Çekilen Araçlar
• Yol/Tesis Tamir Bakım ve Kontrol Araçları Tescilleri
• Türk bayraklı tekneler için Bağlama Kütüğü kaydı, Tonilato ve Denize Elverişlilik Belgesi tanzimi
• T.C.Limanları Özel Yat Kayıt Belgesi, Transit Log (Seyir İzin Belgesi) tanzimi, yenilemesi ve değişikliği
• Özel Yat Tescili
• Ticari Yat Tescili
• Telsiz İşlemleri
• Tescil İşareti Rezervi
• Ferry Uçuş Tescil İşlemleri
• Sicile İlk Kayıt İşlemleri
• Hava Aracı Sahip Değişikliği
• Hava Aracı İşletici Değişikliği
• Tescil Sertifikası Bilgi Değişikliği
• Hava Aracı Terkin İşlemleri
aynı titizlik ve özenle takip ediyoruz.

İlgili Kanun, Yönetmelik, Genelge Takipleri ve Bilgilendirmeler
Doğal, güvene dayalı ve denetlenebilir iş yapış biçimimizle tüm müşterilerimizle uzun vadeli ve problemsiz çalışma prensibindeyiz.
Gerekli olan bilgilendirmeyi zamanında ve doğru olarak iletiriz.

Trafik Müşavirliği Danışmanlık İşlemleri
Trafik Mevzuatı başta olmak üzere meslekle ilgili tüm yönetmelikler yakından takip edilmekte, ilgili kurumlarla değerlendirme toplantıları yapılarak, en kısa sürede müşteriler doğru bilgilendirilmektedirler.

 

Gayrimenkul Tapu Tescili Nedir?

Gayrimenkul tapu tescili, hukuki olarak gayrimenkuller üzerinde bir hakkın geçerli olabilmesi için tapu siciline işlenen kayıtlardır. Tescil etmek, tapu sicili açısından temel kurallardan biridir. Gayrimenkuller üzerine kurulan hakların durumu, tutulan tapu sicilleri üzerinden belirlenir. Bahse konu olan bir gayrimenkulün üzerindeki hakların tesis edilebilmesi ya da bir gayrimenkul üzerinde hak iddia edilebilmesi için tapu tescili gerekir.

Miras ya da kamulaştırma gibi istisnai durumlarda ise haklar, tescil öncesinde kurulabilir. Fakat hak sahiplerinin söz konusu mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için tapu siciline tescil işlemi yaptırması gerekir.

• Gayrimenkulünüzün tapu kayıtlarında yer alan her türlü şerh, beyan gibi konuları sizin için yorumlarız.
• Apartman/ site hayatıyla alakalı haklarınız ve sorumluluklarınızla ilgili bilgi sahibi olmak ister misiniz? Sorununuzu anlatın sizin için alternatif çözümler üretelim.
• Kentsel dönüşüm veya kat karşılığı inşaat sözleşmelerinizi teknik ve hukuki açılardan sizler için yorumlarız. Paylaşım oranlarını hesaplar, adil paylaşım için alternatifli öneriler geliştiririz.
• Kadastro çalışmaları, kadastro güncelleme ve sayısallaştırma projelerinde haklarınız, itiraz süreçleri ve dikkat edilmesi gereken noktalarda bilgilenmenizi sağlarız.

Gayrimenkul piyasalarını diğer piyasalardan ayıran en büyük özelliği, karmaşık hukuki ve teknik süreçleri içermesidir. Uzman ekibimizle, gayrimenkulünüze ilişkin her türlü sorunu sizin için yorumluyor, olası çözüm yolları konusunda sizleri bilgilendiriyoruz. İster bir gayrimenkulün sahibi, isterseniz mirasçısı ya da kiracısı olun. Haklarınızı ve sorumluluklarınızı bilmenizin yanında, zaman aşımı ya da hak düşürücü süreler gibi hukuki düzenlemelere hâkim olmanız sizleri güvende tutar.

Hemen Başvur Müşterimiz Ol Hemen Raporunu Al
Online Kredi Online Kredi Kurumsal Online Kredi Rehberi Gizlilik ve KVKK Politikalarımız

Bilgi Toplum Hizmetleri | Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması | © Copyright 2021 Online Kredi A.Ş.