Leasing Kredisi

Kimler Leasing Yapabilir?

Hizmet veya mal üretimi amacıyla faaliyette olan her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları (hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş) leasing başvurusunda bulunabilir.

 • • Anonim & Limited Şirketler
 • • Şahıs Firmaları
 • • Kolektif Şirketler
 • • Serbest Meslek Sahipleri
 • • Ortak Girişimler

 

Leasing'e Konu Ürünler Nelerdir?

Yatırım malı niteliğinde olan tüm mallar ile taşınır ve taşınmaz mallar leasinge konu olabilmektedir. Fakat patent hakkı, fikri ve sınai haklar, bilgisayar yazılımı çoğaltılmış nüshaları gibi maddi olmayan ürünler için leasing yapılamamaktadır. Esas itibarı ile bir malın leasing konusu olabilmesi için:

 • • Çalışması için zorunlu olanlar dışında aksam ve aksesuar bulunmamalıdır.
 • • Amortisman ayrılabilmelidir.
 • • Kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren bir mal olmaması gerekmektedir.

 

Leasing'in Size Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

 • • Orta ve uzun vadeli esnek kira ödeme planları sunar.
 • • Projelere % 100 finansman sağlar, firmaların nakit birikimleri korunmuş olur.
 • • Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödeme garantisi sunar.
 • • Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Aylık ödemelerin kar payı kısmı kiracı tarafından gider kaydedilir.
 • • Gümrük tarife istatistik pozisyon numarasına(GTİP) göre bir çok makine ve ekipmanda leasing yapılması halinde %1 KDV uygulanmaktadır.
 • • Leasing sözleşmeleri ve Leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.
 • • Sat – geri kirala işleminde tapu malik değiştirmesine rağmen alım satım harcından muaf tutulmaktadır. Gayrimenkul bankaya devir edilirken binde 4,55 oranında harç ödenip, müşteriye devir işlemi yapılırken harç ödemesi yapılmamaktadır.

 

2. El Makine Ekipman İçin Leasing Yapılabilir Mi? KDV Avantajı Var Mıdır?

2. El ekipman için leasing yapılması mümkündür ancak kdv avantajı bulunmamaktadır. Leasinge konu bir makine olması halinde rayiç kdv ile leasing yapılabilir. Değer tespiti için ekspertiz yapılması gerekmektedir.

 

Leasing İşlemlerinde Müşteri Peşinatı Olabilir Mi?

Leasing işlemlerinde mal bedelinin %40'ına kadar müşteri peşinatı değerlendirilebilir. Peşinata konu tutar için sadece KDV yansıtılır.

 

Teşvikli Leasing İşlemi Yapılabilir Mi?

Müşterilerimiz sahip oldukları Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan destekler kapsamında alış kdv den muaf olacak şekilde leasing işlemleri yapabilirler. Belge kapsamında kar payı desteği olması durumunda ödeyecekleri kar payı için devletin belirlediği oranlarda destek ödemesi alabilirler.

 

Leasing işlemlerinde sigorta primini de fonlayabilir miyiz?

Müşteri talebine göre sigorta primleri leasing proje bedeline eklenerek geri Ödeme planına dahil edilebilir.

 

Leasing İşlemlerinde Kiracı Değişikliği Yapılabilir Mi?

Müşterilerimizin talebi doğrultusunda kiracı değişikliği işlemi yapılabilmektedir

 

Leasing'de Vade ve Fiyat Avantajı Var Mıdır?

Leasing, diğer ürünlerden pozitif anlamda ayrıştığından dolayı vade ve fiyat anlamında müşterilerimize avantaj sunmaktadır.

 

Leasing Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • • Son iki yılın kurumlar vergisi beyannamesi ve detay mizanları
 • • Cari ara dönem vergi beyannamesi ve detay mizanı
 • • Başvuru sahibi firma ve firma ortaklarına ait tapu ve araç fotokopileri
 • • Varsa Yatırım Teşvik Belgesi görüntüleri

İşlem özelinde talep edilecek evraklar farklılık gösterebilir.

Hemen Başvur Müşterimiz Ol Hemen Raporunu Al
Online Kredi Online Kredi Kurumsal Online Kredi Rehberi Gizlilik ve KVKK Politikalarımız

Bilgi Toplum Hizmetleri | Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması | © Copyright 2021 Online Kredi A.Ş.