E-Dijital Sözleşme

E-Dijital Sözleşme

Tarafların sözleşmeden dolayı birbirlerine karşı sorumluluklarını kapsayan, taraflara ait gizli kalması ve ifşa edilmemesi gereken bilgilerin taraflarca saklanılmasını şart koşan, yükümlülüklere uyulmaması durumunda olası yaptırımları içeren taraflar arası bir sözleşmedir.

E-Dijital Sözleşme

Tarafların sözleşmeden dolayı birbirlerine karşı sorumluluklarını kapsayan, taraflara ait gizli kalması ve ifşa edilmemesi gereken bilgilerin taraflarca saklanılmasını şart koşan, yükümlülüklere uyulmaması durumunda olası yaptırımları içeren taraflar arası bir sözleşmedir. Sözleşmeler kimi zaman iki gerçek kişi arasında, kimi zaman e-ticaret yoluyla, kimi zaman ise çalışan ve işveren arasında imzalanır.

E-Dijital Sözleşme

Tarafların istek ve beyanlarının koruma altına alınmasını öngörür ve bir terslik durumunda hukuki bir kolaylık sağlar. Gizlilik sözleşmelerinin temel dayanak noktası 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmeye ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.
Sözleşmeler kanunlara aykırı olmadığı takdirde geçerliliklerini korurlar. Bu nedenle gizlilik sözleşmesi hazırlanırken tarafların bir uzman ile görüşüp sözleşmeleri hazırlamaları gerekmektedir. Gizlilik sözleşmesinin özel bir kanunu bulunmaz, genel kanunlara bağlı kalarak gizlilik sözleşmeleri işlenmektedir.

Taraflar arasında mektup, faks, teleks, elektronik posta, disk vb. yollarla yapılan yazışmalar ve/veya gönderimler ve/veya her türlü vasıtayla yapılan görüşmeler yoluyla elde edilen bilgiler gizlilik kapsamındadır. Gizli bilgi olarak nitelendirilen bilgi ve belgelerin korunması ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasını engellemek amacıyla, yaygın olarak taraflar arasında Gizlilik Sözleşmesi imzalanmaktadır.
Türk hukukunda Gizlilik Sözleşmesi olarak kullanılan terim, Anglo-Amerikan hukukunda Non- Disclosure Agreement olarak karşılık bulmaktadır.

Gizlilik sözleşmeleri tamamlandıktan sonra taraflar tarafından imzalanmalı ve sözleşmenin bir örneği saklanmalıdır.


 

Hemen Başvur Müşterimiz Ol Hemen Raporunu Al
Online Kredi Online Kredi Kurumsal Online Kredi Rehberi Gizlilik ve KVKK Politikalarımız

Bilgi Toplum Hizmetleri | Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması | © Copyright 2021 Online Kredi A.Ş.