Çalışma Politikası

A. İş Etiği Kurallarımız

Dürüstlük

Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Gizlilik

Rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Çıkar Çatışması

Yolsuzluk ve rüşvete karşı sıfır tolerans gösterilir. Kamu kurumları ve özel sektör ile olan işlerinde kolaylaştırıcı ödemelerde bulunulması söz konusu olmaz. Çalışanlarımız görevi nedeniyle iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kurumlardan şahsı, ailesi veya yakınları için kişisel çıkar sağlamaz. Finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmaz.

Sorumluluklarımız

Yasal Sorumluluklarımız: Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütürüz. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken her türlü kamu, kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere karşı herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız: Müşteri memnuniyetine odaklı, ihtiyaç ve taleplerine duyarlı, olabilecek olayları önceden öngörecek şekilde çalışırız. Zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda hizmet sunar ve müşterilerimizle saygılı, adil ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurarız.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız: Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara adil yaklaşır, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çaba gösteririz. İşe almada, ücrette, işten çıkarmada her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırır, çocuk işçi çalıştırmayız. Tüm personelin örgütlenme hakkına saygı gösteririz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız: Yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederiz.

Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız: Ham madde kullanımından teknolojisine, üretim faaliyetlerinden yönetim biçimine kadar her alanda çevreye duyarlı olmayı ilke edinmişizdir. Sürdürülebilir kalkınmanın bilincinde olarak çevresel sorumluluk anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürürüz. Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinir kirliliğin önlenmesini sağlarız. Doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfın ortadan kaldırılmasını ve dolayısıyla verimliliği arttırarak, hammadde kullanımının azaltılmasını temin ederiz.

B. Çalışanlarımızın Sorumlulukları

Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmelidirler.

Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışmalıdırlar.

Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etmeli; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik Kurul’a yazılı veya sözlü olarak iletmelidirler.

Hemen Başvur Müşterimiz Ol Hemen Raporunu Al
Online Kredi Online Kredi Kurumsal Online Kredi Rehberi Gizlilik ve KVKK Politikalarımız

Bilgi Toplum Hizmetleri | Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması | © Copyright 2021 Online Kredi A.Ş.